Arbeidsrecht
Sociaal recht
Ontslagrecht
Burgerlijk recht
Verbintenissen
Procesrecht
Arbitrage
Handelsrecht

Uw advocaat

Mr. Eric Nieuwdorp (°1949) is advocaat in België, en heeft zich in 1975 na zijn studies aan de rechtsfaculteit aan de KU Leuven ingeschreven aan de NOAB (Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel).

Mr. Nieuwdorp was verder Lid en secretaris bij de Nederlandse Orde van Advocaten (1992-1993) en is tevens actief als lesgever in de stageschool.

Eric Nieuwdorp

Expertise & dienstverlening

arbeidsrecht — sociaal recht — ontslagrecht — burgerlijk recht — verbintenissen — procesrecht — arbitrage — handelsrecht

Neem contact op voor meer info

Honorarium & kosten

Om een professionele dienstverlening te kunnen aanbieden, moet een advocaat zich niet alleen regelmatig bijscholen, maar ook over een aangepaste juridische bibliotheek en databank beschikken. Deze kosten worden in het ereloon verrekend.

Het advocatenkantoor is onderhevig aan 21% BTW-tarief.

Het basisbedrag van het ereloon bedraagt 100 € en kan aangepast worden in onderling overleg en in functie van de complexiteit van de zaak en van het spoedeisend karakter. De mogelijkheid bestaat eveneens om een succes fee te bepalen in functie van het uiteindelijk behaalde resultaat.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt bij de aanvang van elk dossier.

Meer informatie over de kostenstructuur

Deontologie

De waarde van het advocatenkantoor wordt mede bepaald door het respecteren van de deontologische regels van het advocatenberoep.

Volgens het Europees recht is de advocaat een ondernemer en oefent hij dus een economische activiteit uit.

De advocaat is onafhankelijk, maar ook partijdig, omdat hij opkomt voor de rechtmatige belangen van zijn cliënt. Vandaar dat communicatie en transparantie in de samenwerking van groot belang zijn.

De advocaat poogt op pragmatische en efficiënte wijze zo snel mogelijk resultaat te bereiken, maar is daarbij afhankelijk van wettelijke termijnen en de nodige tijd in de behandeling van de zaken.

Samenwerking

In overeenstemming met het Wetboek van Economisch Recht voldoet de advocaat aan de wettelijke verplichting om de cliënt in kennis te stellen van de belangrijkste kenmerken van zijn diensten. Dit wordt bij de aanvang van de samenwerking besproken. De cliënt kan ook nog één en ander raadplegen op de website van de advocaat alsook op de website van de Orde van Vlaamse Balies: www.advocaat.be en www.baliebrussel.be (NOAB).

De overeenkomst die u met Mr. Eric Nieuwdorp aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtsmachten van Brussel bevoegd of arbitrage.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Eric Nieuwdorp is verzekerd bij de NOAB en via de verzekering van zijn kantoor.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brussel (NOAB) is Mr. Eric Nieuwdorp onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op de website van de NOAB (Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel)

Contacteer ons

Neerveldstraat 109, 1200 Brussel

02 537 45 60

0496 217 786

02 537 45 56